בסיס אוניברסלי

בסיס אוניברסלי להחלפה לקביים או מקלות הליכה 

תוצרת צרפת חברת FDI

*המחיר מתייחס ליחידה אחת*

בסיס אוניברסלי

מקלות הליכה של FDI
19 ₪
בסיס אוניברסלי

בסיס אוניברסלי

מקלות הליכה של FDI
19 ₪
19 ₪

בסיס אוניברסלי להחלפה לקביים או מקלות הליכה 

תוצרת צרפת חברת FDI

*המחיר מתייחס ליחידה אחת*